Jak si přát

12.07.2022 | Energo koutek

Jak si správně přát? Pokud chcete upřímnou odpověď: nevím. Mohu se jen podělit se svými zkušenostmi, co se osvědčilo a co ne.
Dává mi smysl NEříkat „chci, aby…“ nebo „mé přání je…“, protože tím jen říkáte, že něco chcete (potřebujete), tzn. máte toho NEdostatek. Rozumnější se mi zdá formulovat svá přání jako by už byla splněna: „děkuji, že už mám …“, „děkuji za stálou hojnost všeho“, „děkuji, že mi posíláte vhodné osoby a situace pro radostný život“, „děkuji, že mě vedete cestou mé duše pro dobro všech včetně mě“ a cítit se, jako byste danou věc už měli.

Pokud ale máte přesvědčení, která jsou v rozporu s tím, co si přejete, pravděpodobně z přání zůstanou zase jen přání. Pokud např. chcete větší hojnost, ale stále nic nepřichází, pak můžete mít strach z bohatství nebo máte přesvědčení, že peníze jsou špinavé nebo že si je zkrátka nezasloužíte, že nejste dost dobří. Přesvědčení získáváme hlavně v raném dětství výchovou, často se předávají z generace na generaci. Zkuste si tedy věci dovolit. Opakujte si: „dovoluji si mít stálou hojnost“, „dovoluji si žít v dostatku“.

Domnívám se, že nejsilněji fungují přání, která jdou z hloubi srdce a jsou zaměřená kromě vašeho prospěchu také na prospěch celku. Už pohádky nás učily, že upřímná přání pro dobro ostatních, jsou ta nejsilnější. Nemusí se proto z vás ale stát samaritán či altruista, každý jednotlivec touží po štěstí a splněných přání. Pokud ale přidáte za svá přání: „pro dobro všech i mé“, pak, zdá se, mají přání větší váhu.

Dalším důležitým bodem je být otevřen různým způsobům řešení, nelpět na své jediné cestě, jak něčeho dosáhnout. Ti ve vyšších sférách, ať je nazvete jakkoli (nemyslím samozřejmě politiky, to je úplně jiná sféra), si už poradí a zvolí nejúčinnější způsob manifestace (splnění vašeho přání). Proto je vhodné vyjadřovat ve svých přáních výsledek, aniž byste navrhovali cestu. Např.: „ať se má dcera dostane na školu, ze které bude mít v životě největší užitek“ (teď se vám možná zdá, že určitý obor má největší perspektivu, ale co když se za pár let bude nejlépe dařit třeba absolventům té školy, kterou nyní stavíte až na poslední místo?). Můžete přání doplnit tím, že si přejete, aby užitek ze vzdělání měla nejen vaše dcera, ale i její nejbližší. Nepřejte si, aby prošel nebo neprošel nějaký zákon. Přejte své zemi užitek pro všechny a klidnou budoucnost. A pokud chcete dobrou věc pro svou zemi, proč to samé nepřát i ostatním státům? A nakonec celé Zemi? Pokud chcete, můžete pokračovat i s Vesmírem. A já pro jistotu dodávám i „všemu, co je za Vesmírem“, protože co my víme, třeba Vesmír někde končí a ještě za ním něco je.

Dovoluji si zde ještě připojit své přání. Neváhejte ho také použít, pokud se vám líbí.

„Z hloubi srdce, jak nejupřímněji teď dokážu, vás, mí strážci a ochránci, průvodci, prosím: pomozte zařídit, ať si každá bytost, tvor, člověk včetně mě na celé planetě Zemi, ve Vesmíru i všude za Vesmírem začne být vědom jiskry ve svém srdci, ať se chová a jedná v souladu s ní. A ať si každý je vědom přání a potřeb své duše a ať jedná a chová se v souladu s tím. Ať je zde na Zemi, ve Vesmíru i za Vesmírem dostatečné množství čisté lásky a vyrovnaného, harmonického světla, radosti a soucitu. Děkuji.“

Velikonoce aneb veliké noce

Velikonoce aneb veliké noce

Čas února a března, tedy období, kdy končí zima a začíná jaro, bývá pro naše těla obtížné. Často cítíme únavu a nechce se nám nic dělat. Máme chuť...

číst více