MUDr. Jonáš o detoxikaci

Napište mi

Informace o metodě podle MUDr. Josefa Jonáše

Jedná se o tzv. detoxikační a imunoaktivační metodu alternativní (celostní) medicíny.

MUDr. Josef Jonáš

MUDr. Jonáš se v podstatě celý život zabývá celostní medicínou. Začínal svou profesní dráhu jako lékař klasické medicíny – působil jako primář psychiatrického oddělení. Během 90. let zformuloval teorii řízené a kontrolované detoxikace organismu, která vycházela z jeho dosavadního poznání a vědění zejména z oblasti bylinek, tradiční čínské medicíny a z epigenetiky. Na konci 90. let založil společnost Joalis, která se zabývala výrobou bio-informační medicíny a propagací poznatků o toxinech, toxickém zatížení tkání lidského (později i zvířecího) organismu a jeho vliv na vznik nepříjemných stavů a nemocí. O úspěšnosti mluví fakt, že metoda byla rozšířena i za hranice ČR, na Slovensko, do Polska, do Německa apod.
V roce 2018 odešel MUDr. Jonáš z firmy Joalis a založil s Ing. E. Peleškou firmu Marion, kde pokračuje v původních myšlenkách a filozofii detoxikační medicíny a imunoaktivace. Bio-informační lihové kapky a tablety, které navrhl a pomohl vyrobit ve firmě Joalis, nahradil ve firmě Marion spreji. Vedle svých klientů se věnuje dalšímu výzkumu v oblasti řízené a kontrolované detoxikace a vývoji nových preparátů Marion. Stále sleduje nové studie a poznatky v medicíně.
Jak sám uvádí na svých stránkách: „Hlavním cílem je nabídka vysoce účinné metody detoxikace organismu nové generace s přímým vlivem na podporu imunitního systému a regeneraci.“

Mudr. Josef Jonáš (převzato a upraveno z https://www.mudr-josef-jonas.cz/)

Celostní medicína

Celostní medicína se snaží využívat výhradně přírodní a přirozené prostředky k uzdravení. Princip této medicíny spočívá v tom, že chápeme propojenost jednotlivých tkání organismu a zároveň i propojení mezi duševnem (emocemi, stresem, způsobem prožívání jednotlivce) a tělesnem (orgány, tkáně, buňky). Také mezi prostředím sociálním, přírodním, domácím a pracovním.

Toxiny a detoxikace organismu

Příčinou všech onemocnění jsou podle MUDr. Jonáše jedy (toxiny). Toxiny se rozdělují do několika skupin podle toho, zda se do našeho těla dostávají z životního / pracovního / domácího prostředí, z potravin, z virů, plísní, bakterií (mikrobiální toxiny) či zda se jedná o psychické toxiny (emoce, stres, úzkost, patologické psychické programy) nebo toxiny předávané na základě dědičnosti (především z matky na dítě). Zkrátka, vlivy, které narušují rovnováhu v našem organismu a tím i autoregulační procesy.

Autoregulace v organismu je udržována rovnováhou mezi dvěma protikladnými silami, jedná se o harmonii. Typickým zobrazením protikladných sil a jejich vzájemné harmonie je monáda. Harmonie je narušována převahou jedné ze sil. Tato převaha může být způsobena různými vlivy, toxiny. Odstraněním těchto toxických vlivů se do organismu vrací schopnost autoregulace – což je popis detoxikace organismu.

EAV metoda

Nejprve je třeba zjistit, co v našem organismu přebývá (zejména toxiny) nebo co se nedostává (minerály, vitaminy, stopové prvky). Vollovou metodou lze zjistit nežádoucí toxiny jak ve fyzické tak i v psychické rovině, a také lze zjistit, zda navrhovaná metoda očisty organismu skutečně vede k požadovanému cíli.

EAV metoda pomocí přístroje Akuport je speciální metoda elektroakupunktury, která spočívá v měření elektrického odporu akupunkturního bodu a v kontrolovaném zvýšení jeho energetického stavu. Jedná se o diagnostický a terapeutický postup alternativní medicíny. Diagnostický postup spočívá v detekci toxinů v organismu, zjišťuje které toxiny a v které tkáni jsou přítomny. K tomu využívá jeden z akupunkturních bodů osrdečníku zhruba uprostřed dlaně. Terapeutický postup spočívá v navržení vhodné kombinace (obvykle tří nebo čtyř) preparátů (doplňků stravy), které umožní odchod toxinů z těla a může tak následovat samoléčebný proces (regenerace) organismu. Metoda má také funkci kontrolní, kdy lze okamžitě ověřit, zda terapeut postupuje správně a zvolené preparáty povedou k cíli. Počet sezení záleží na stupni zatížení organismu toxiny.

Pomocí této metody lze – kromě přítomnosti toxinů v organismu – také zjistit:

 • nedostatek mikroživin (minerálů, vitaminů a stopových prvků),

 • stav imunity: zatíženost střeva toxiny (přítomnost aktivních toxinů zatěžujících střevo jakožto tkáň a také stav mikrobiomu) a mozkových center zodpovědných za imunitu,

 • potravinové intolerance.

Preparáty (doplňky stravy)

Preparáty nemají vedlejší účinky, mohou se ale objevit tzv. detoxikační příznaky, zejména v případně velkého toxického zatížení organismu. Detoxikační příznaky (kýchání, gynekologické výtoky, svědění kůže, smrkání, pálení při močení) jsou známkou toho, že se organismus začal zbavovat toxinů, jsou přechodné a během několika dnů samy vymizí. V případě déle trvajících potíží se doporučuje kontaktovat svého detoxikačního poradce. Při detoxikaci by se měl dodržovat pitný režim a je možno dělat i koupele. Je potřeba si uvědomit, že produkty Marion jsou doplňky stravy. Nedoporučuje se vysazovat léky předepsané lékařem, o vysazení léků musí vždy rozhodnou lékař a nikoliv poradce. Preparáty Marion nenahrazují klasickou medicínu a léky s ní související.

Je třeba si také uvědomit, že schopnost regenerace organismu je limitována. Nelze vrátit čas, a tak ani preparáty neumí navrátit do původního stavu zničenou kloubní chrupavku, zaniklé myelinové pochvy u RS, přerušenou míchu, zaniklé beta-buňky ve slinivce, kloubní artrózu 3. a 4. stupně nebo např. stav po těžké mozkové cévní příhodě. Existuje ale řada (zejména v dnešní době již běžně se vyskytujících) obtíží, kde přípravky Marion pomoct dokážou.

Pokud máte zájem o diagnostiku přístrojem EAV, neváhejte mě kontaktovat.

Teorie toxinů dle MUDr. Jonáše

Stejně jako dbáme na hygienu vnější (sprchování, mytí rukou apod.), neměli bychom opomíjet ani hygienu našeho vnitřního prostředí – ať se jedná o psychickou hygienu (pokud možno snížit stres, zvýšit pohybovou aktivitu, zbytečně se nestrachovat, snažit se vytvořit si alespoň pár přátel, na které se můžeme spolehnout a kterým se můžeme vypovídat, cítit spokojenost) nebo hygienu našeho vnitřního tělesného prostředí v pravém slova smyslu (snížit počet toxinů, které jsou příčinou našich fyzických obtíží jako je např. zánět, bolesti nebo únava).

Toxiny, to jsou jedy – látky, které mají destruktivní vliv na buňky a jejich funkci. Toxiny se buď do těla dostávají již jako jedovaté látky (chemie, léky apod.) nebo je produkují mikroorganismy v našich tělech (toxiny bakterií, virů apod.), popř. zůstávají v našem organismu v podobě metabolitů (tj. nezpracovaných a nevyužitých zbytků živin, které neodejdou z těla pryč, např. rezidua cukru, lepku, kaseinu, lipidů či purinů) kvůli nadměrnému příjmu potravy nebo snížené funkci trávicích enzymů. Detoxikace znamená zbavení organismu škodlivých látek a obnovení rovnováhy v organismu. Při detoxikaci podle MUDr. J. Jonáše se snažíme přimět imunitní systém, aby se tělo toxinů zbavilo.

Toxiny můžeme rozdělit do několika skupin:

 • Anorganické toxiny:

 • Jedovaté kovy (rtuť, olovo, kadmium atd.) – do těla se dostávají z životního prostředí, ale také ze zubních materiálů.

 • Radioaktivní látky (stroncium, uran, kobalt) – do těla se dostávají z životního prostředí.

 • Chemické látky (dioxiny, ftaláty, polychlorované bifenyly, ale patří sem i pesticidy, insekticidy a fungicidy) – do těla se dostávají z přírodního prostředí, z našich domovů či kanceláří a také stravou.

 • Léky (antibiotika, psychofarmaka, anestetika, hormonální léky apod.) – ne vždy se po vysazení léků dostanou zcela pryč z těla.

 • Přídatné látky v potravinářství (konzervační činidla, stabilizátory, emulgátory, dochucovadla, barviva) – do těla se dostávají se stravou, kdy konzumujeme převážně masově vyráběné potraviny s dlouhou skladovací dobou.

 • Očkovací látky (antigeny, pomocné látky využívané při očkování) – do těla se dostávají spolu s vakcínou, ne vždy odejdou z těla pryč.

 • Geopatologické energie a elektromagnetické záření (záření televizní obrazovky, monitoru počítače nebo mobilu)

 • Organické toxiny – mikroorganismy produkují mikrobiální toxiny, které poškozují organismus hostitele.

 • Bakterie

 • Viry

 • Plísně (patří sem i kvasinky)

 • Paraziti a prvoci

 • Zooinfekce

 • Metabolity (rezidua z kravského mléka, rafinovaného cukru, pšeničné mouky, soli, ztužených tuků, z purinů, omega 3 mastných kyselin) – jedná se o nezpracované a nevyužité, ale v těle uložené části živin, které tvoří hlenovitý obal pro ukrytí mikroorganismů, které zatěžují tkáně svými toxiny.

 • Emoce (stres, prožitá traumata, citová deprivace v dětství apod.) – nezpracované (potlačené) a v těle uložené emoce také brání organismu v jeho funkci.

Poznámka: vzhledem k tomu, že se v dnešní době pro očkování (ve většině případů) již používá inaktivovaná částice, nikoli „živá“ vakcína, zařadila jsem do kategorie „anorganických toxinů“.

Za zmínku stojí, že mikroorganismy produkují toxiny převážně v podmínkách, kdy je zabráněno jejich rozmnožování. Toxin je jakýmsi bojovým prostředkem, kterým mikroorganismus ovlivňuje imunitní tkáně a provokuje tak imunitní systém k patologickým reakcím. Těmito pochody získává mikroorganismus lepší podmínky k přežití i k vytvoření doby, v níž se bude moct začít rozmnožovat. Pokud zbavíme organismus zdroje těchto toxinů, říkáme, že jsme odstranili skryté infekční ložisko. Skryté proto, že mikroorganismy použily hlen, který se v těle vytvořil z nadbytečného příjmu hlenotvorných potravin jako je rafinovaný cukr, pšeničná mouka, kravské mléko, ztužené tuky, a schovaly se do něho. Takže zůstaly skryté i před buňkami imunitního systému. (Tudíž ani imunologické krevní vyšetření nic neodhalilo, protože tělo nevytvořilo protilátky, protože nic nenašlo). Teprve pokud rozbijeme ochranný hlen – a to je úkol detoxikační medicíny – může se imunitní systém o mikroorganismech dozvědět a zničit je.

Důležité je také zmínit, že mezi plísně řadíme i kvasinky. Ty se živí cukrem, takže pokud se nesprávně stravujeme, prokazujeme si medvědí službu. Uvědomme si, že cukr (sacharidy) se nachází též např. v těstovinách a bramborách.

Nezpracované emoce, takzvané opouzdřené emoce, ztěžují práci organismu. Např. smutek, kterého se nemůžeme dlouho zbavit, zatěžuje plíce. Ztěžuje jim práci a v dlouhodobém horizontu způsobuje dysfunkci tohoto orgánu.

Detoxikační a imunoaktivační medicína si dává za cíl se s tímto vypořádat a pomoci tak organismu, aby prospíval.

Níže uvádím citace MUDr. Josefa Jonáše.

„Nemoc upozorní člověka na to, že nežije dobře a správně. Je třeba ve svém životě něco změnit. Samozřejmě že k lepšímu.“

„Zdraví je subjektivní pocit tělesné a duševní pohody.“

„Chceme žít, chceme být zdraví, ale jen málokdo je ochoten pro to něco udělat … lidé vědí, ale nedbají. Musela by se změnit psychika člověka … Dokázat se v sobě potkat s přírodou. Začlenit se do jejího řádu, harmonie.“

„Detoxikace znamená životní styl skládající se nejen z užívání detoxikačních preparátů, ale i změny složení stravy a chápání její ekologičnosti, ekologie bydlení, pracovního prostředí a projevů psychiky, protože jako součást detoxikace chápeme i nutné proměny v sociální a emocionální oblasti … Bez přemýšlení o své psychice nemůžeme ovšem žádné chyby v našem chování, vnímání ani emocionalitě odstranit … Nejlépe se v ní (psychice) vyzná člověk sám, jestliže je schopen ze svého já vystoupit a pohlédnout na sebe sama z nadhledu či podhledu, zkrátka z určitého odstupu.“

„Při detoxikaci neléčíme žádný zdravotní problém, ale umožňujeme organismu zbavit se toxinů a ložisek, a tím regeneraci a návrat k původnímu stavu. … Tkáň bez toxinů totiž pracuje bezchybně a její funkčnost je dlouhodobá.“

„Detoxikací neléčíme, nýbrž zbavujeme tkáně toxinů, a tím jim umožňujeme obnovit optimální funkci. Vlastní léčebný zásah provádí organismus sám svými silami. Detoxikací pouze odstraňujeme příčiny, které tkáni brání v návratu k původní kvalitě, a startujeme proces samouzdravování.“

„Když se rozezní jedna struna a vydá základní tón, rozezní se na tom druhém samovolně tytéž struny … Člověk není tělo a duše, člověk je nejvniternější směs těchto dvou substancí.“ (analogie k tělu a emocím a jejich vzájemnému vlivu inspirovaná myšlenkami spisovatele Friedricha Schillera, který viděl tělo a duši jako stejně laděné strunné nástroje stojící vedle sebe)

Odpověď na otázku: S čím k Vám pacienti chodí?

„Jsou to z většiny lidé, kteří neúspěšně obejdou takovou tu klasickou medicínu. Mají nějaký problém, ale současná formální medicína jim na jeho příčinu či léčbu není schopna odpovědět. Pak je tu část lidí, která přichází z preventivních důvodů.“